Buffer Video
Hmong% Superintendent Bob Nelson's Message! .mp4Tus Thawj Saib Xyuas Nelson muaj lus luv thiab qab zib rau hnub Friday rau peb #FUSDFamily lub lim tiam no! Txheeb nws tawm kom hnov ​​qhov hloov tshiab tshiab los ntawm hauv paus tsev kawm ntawv. Nyob zoo hnub so #FUSDFamily!